Július 6/19 – Szentéletű Jevfimij újvértanú

Címkék

27964[1]

Jevfimij atya (bottal) és a testvérek

Szentéletű Jevfimij újvértanú 1875-ben született a Kalugai Kormányzóság Buda Monasztirszkaja falvában Alekszej Pavlovics Ljubovicsev gazdag paraszt családjában. Tizenhárom éves volt, amikor apja meghalt, ezután a testvérénél élt, amíg katonaköteles nem lett. A katonai szolgálat befejezése után 1902-ben Optyina Pusztába ment, ahol 1910. augusztus 31-én novíciusként felvették a testvérek közé. olvasásának folytatása

Reklámok

Május 7./20. – Wilkes-Barre-i Szent Tóth Elek, az Orthodoxia hitvallója az Egyesült Államokban

Címkék

,

AlexisToth66[1]Szent Elek 1854-ben született kárpát-ruszin (kárpátorosz) családban. Apja, Tóth György a Görög Katolikus (uniátus) Egyház papja volt. Pontos születési helye nem ismert, de szülőfaluja valószínűleg az Eperjes melletti Kabalás (Sáros megye, szlovákul: Kobylnice) volt. A szepesi Nagyolsva (Oľšavica) templomában keresztelték meg. Elek testvére görögkatolikus pap, nagybátyja, Tóth Miklós pedig eperjesi uniátus püspök volt (1876-1882).

Elek kitűnő oktatásban részesült és több idegen nyelvet beszélt. Miután megnősült, nagybátyja hamarosan pappá szentelte. Felesége és kis gyermek azonban nem sokkal ezután meghalt. Szent Elek ezután teljes életét a lelkipásztori szolgálatnak szentelte. olvasásának folytatása

A mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása

Címkék

, ,

ib4506[1]

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Feltámadás napja van, örvendezzünk az ünnepélynek,
és öleljük meg egymást!
Szóljunk: “Testvérek!” 
azokhoz is, akik gyűlölnek minket;
bocsássunk meg mindent a feltámadásért, és így kiáltsunk:

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált,
és a sírban lévőknek, életet ajándékozván.

* * *

Szynaxárion a Húsvét Nagy és Szent Vasárnapján

A Húsvét szent és nagy vasárnapján Urunk, Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus életadó feltámadását ünnepeljük.

Vers:

Egyedül szállván le az alvilágba, hogy erejével legyőzze azt,
Nagy zsákmánnyal jött fel az alvilágból Krisztus.
olvasásának folytatása

Szynaxárion Szent Nagyszombaton

Címkék

,

A szent nagyszombaton az isteni test eltemetését, és a mi Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak az alvilágba való leszállását ünnepeljük, mert ezek révén hívta vissza emberi nemünket a romlásból és így ment át az örök életbe.

Őrség, hiába őrzöd a sírt,
mert a sír nem tarthatja fogva magát az Életet!

Életként a sírba helyeztettél Krisztus

Életként a sírba helyeztettél Krisztus, és az angyali seregek elámultak, dicsőítve leereszkedésedet.
Könnyes gyászolással tisztaságos Anyád, felkiáltott Hozzád Jézus, zokogva: Hogyan temesselek el én Gyermekem!
Méltó dicsérni, Téged az Életetadót, aki a kereszten kezeidet kitártad, összezúzva az ellenség hatalmát.
Eltemettetvén, megtörted óh Krisztus az alvilág hatalmát, haláloddal pedig megölöd a halált, és a földieket megmented az enyészettől.
Minden nemzedékek, himnuszt zengedeznek, temetésednek Krisztus.
Békét az Egyháznak, népednek üdvösséget hozzon feltámadásod.

olvasásának folytatása

Szynaxárion Szent Nagypénteken

Címkék

, ,

A Szent Nagypénteken a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus szent, üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melyeket önként vállalt magára érettünk: a leköpdösést, a korbácsolást, a pofonokat, a meggyalázást, a kigúnyolást, a bíborpalástot, a nádat, a szivacsot, az ecetet, a szögeket, a lándzsát és mindenek felett a keresztrefeszíttetést és a halált. Mindezt nagypénteken cselekedték vele. Egyúttal megemlékezünk a vele együtt megfeszített, megtért gonosztevőnek a kereszten mondott, üdvösséget szerző vallomásáról is.

Versek a keresztrefeszítésről:

Élő Isten vagy te, s meghalsz a fán,
Te meztelen halott, az élő Isten Igéje!

A keresztrefeszített jobb latorról:

Megnyitotta az Éden bezárt ajtaját,
amikor a lator odaadta a kulcsot: „Emlékezzél meg rólam!”
olvasásának folytatása

Szynaxarion Szent Nagycsütörtökön

Címkék

Verssorok a lábmosásról:

Megmossa tanítványai lábát este az Isten,
akinek lába annak idején alkonyatkor az Édenkertben járt.

labmosas

A Titkos Vacsoráról:

Kettős a vacsora: a törvény pászkavacsorája
és az új húsvét pászkája, Urunk Teste és Vére.

vacsora

A haláltusa imájáról:

Imádság közben rémítő látvány és vércseppek
jelennek meg Krisztus arcán.
A halál elkerülését kérve téveszti meg Ő az ellenséget.

page_images.image_big.b3e9210698f54644.6968343438342e6a7067[1]

Az árulásról:

Mi szükség van kardra, dorongokra és a népámítókra?
Hiszen Ő már halálra kész a világ megváltásáért!

judas

olvasásának folytatása

Szynaxárion Szent Nagyszerdán

Címkék

A szent nagyszerdán az isteni ihletésű atyák rendelkezése szerint arra a parázna nőre emlékezünk, aki az Urat illatszerekkel megkente, mert ez nem sokkal az üdvözítő kínszenvedés előtt történt.

Kenetet öntött az asszony Krisztus testére, s ezzel már elővételezte Nikodémus kenetét. olvasásának folytatása

Szynaxárion Szent Nagyhétfőn

Címkék

A szent nagyhétfőn a boldogságos és szépséges Józsefre illetve az Úr által megátkozott és kiszáradt fügefára emlékezünk.

Verssorok Józsefről:

A tisztaságos József igazságos kormányzó és gabonaosztó volt,
a jóság kincstárosa

Verssorok a kiszáradt fügefáról:

A lelki gyümölcsök nélküli zsidó zsinagógát jelképezi Jézus,
amikor a terméketlen fügefát átkával kiszárítja:
Kerüljük el az ilyen sorsot!
olvasásának folytatása

Április 20./Május 3. – Velimirovics Szent Miklós ohridi és žičai püspök

Sv-Vladika-Nikolaj.jpgVelimirovics Szent Miklós, akit a szerb Aranyszájúnak is neveznek, 1880. december 23-án született egy kis hegyi településen, Lelić faluban, földműves családban. Szülei kiskorától fogva rendszeresen elvitték a közeli Cselije-monostorban tartott istentiszteletekre, majd pedig a monostorban működő iskolába iratták be. Később a Cselije-monostorban él majd Velimirovics Szent Miklós egyik tanítványa, a szintén nagy aszkétaként tisztelet Popovics Szent Jusztin atya (ünnepe március 25.). Miklós kisgyermek korától fogva vonzódott az imához. A monostori iskola elvégzése után a valjevói gimnáziumban tanult. Az értelmes ifjú úgy tervezte, hogy katonai akadémián folytatja tanulmányait, de a Gondviselés másképp rendelkezett.

olvasásának folytatása