Április 17. – Gatcsinai Szent Mária anya, újvértanú

Címkék

mariasmallGatcsinai Szent Mária 1874-ben született Szentpéterváron gazdag kereskedő családjában és a keresztségben a Lídia nevet kapta. A család a szentpétervári Novogyevicsij-monostor közelében, a Színeváltozás templom mellett lakott. Apjuk meghalt, amikor Lídia három és fél éves, húga Júlia pedig másfél éves volt.

olvasásának folytatása

Reklámok

Szynaxárion a nagyböjt 5. vasárnapján – Egyiptomi Szent Mária emlékezete

Címkék

,

Egyiptomi Szent Mária

Egyiptomi Szent Mária

A nagyböjt ötödik vasárnapján a hagyomány szerint Egyiptomi Szent Mária anyánk emlékét ünnepeljük.

A test összeomlott egykor, de fölemelkedett a lélek,
takard be, föld, Mária halott csontjait!
olvasásának folytatása

Szynaxárion Nagyböjt ötödik hetének csütörtökén

Címkék

,

Ezen a napon, a nagyböjt ötödik hetének csütörtökjén ősi hagyomány szerint a bűnbánati nagy kánont végezzük.

Adj módot, Jézusunk, töredelmes bűnbánatra mindazoknak, 
akik most a nagy kánont éneklik Néked!

olvasásának folytatása

Március 25./Április 7. – Örömhírvétel ünnepe

Címkék

,

Tropárion, 4. hang: Ma van üdvözülésünk kezdete, és az öröktől való titok megnyilatkozása: Istennek Fia a Szűz Fiává lesz, és Gábriel a kegyelemnek örömhírnöke. Ezért vele együtt mi is kiáltsunk az Isten Szülőjéhez: Örvendezz Kegyelembefogadott, az Úr van Teveled.

p18is8o3s5j7imfs4fgt86jd63

Örvendezz, Benned lesz Gyermek az Alkotó. Örvendezz, érintetlen Menyasszony!

olvasásának folytatása

December 25./Január 7. – Krisztus Születése. Karácsony.

Címkék

,

A mi Urunk Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus test szerint való születésének ünnepe

Krisztus Születése

Krisztus Születése

Tropárion, 4. hang
A Te születésed, Krisztus Istenünk, a tudás fényét árasztotta a világra; mert általa a csillagimádók a csillagtól megtanulták, hogy Tenéked hódoljanak, az Igazság Napjának, és megismerjenek Téged, a fentrõl való Napkeltét. Mi Urunk, dicsõség Néked. olvasásának folytatása

A mi Urunk Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus Színeváltozása [1]

Címkék

Az Úr Színeváltozása

Az Úr Színeváltozása

A Szent Írás számol be arról, hogy Jézus Cézárea Filippi területére érve feltárta az apostoloknak: Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten Országa eljött hatalommal (Mt. 16, 28; Mk. 9, 1). Hat nappal [2] ezután magával vitte kedvelt tanítványait, Pétert, Jakabot és Jánost és felment velük imádkozni egy hegyre, ami a hagyomány szerint a galileai Thábor hegye volt. Szükség volt arra, hogy ők, akiknek jelen kellett lenniük a Getszemáni kertben mondott imájánál, utána pedig tanúságot kellett tegyenek az Ő szenvedéseiről, az Ő dicsősége szemlélésével legyenek felkészítve e megpróbáltatásokra. Krisztus azért vitte magával Pétert, mert Istennek vallotta Őt, Jakabot pedig azért, mert neki kellett elsőként meghalnia Őérte, Jánost pedig azért, mert látván az Ő isteni dicsőségét, a megtestesült Ige teológiáját kezdte hirdetni és ezért kapta a mennydörgés fia nevet. olvasásának folytatása

Húsvét utáni ötödik vasárnap. A szamariai asszony vasárnapja.

Címkék

,

Ezen a napon, a húsvéti időszak ötödik vasárnapján, a szamariai asszony emlékét ünnepeljük.

Vers:

Azért jöttél, asszony, hogy romlandó vizet meríts,
szembetalálkoztál az Élővel, s ő lemosta lelked szennyét.

Hittel járult a forráshoz a szamariai asszony, és meglátott Téged, a Bölcsesség Vizét, amelyből is bőségesen részesült, s a fentről való Országot választotta, mindörökre a boldog.

Hittel járult a forráshoz a szamariai asszony, és meglátott Téged, a Bölcsesség Vizét, amelyből is bőségesen részesült, s a fentről való Országot választotta, mindörökre a boldog.

Szent Fótiné vértanúnő könyörgésére könyörülj rajtunk, Krisztus Istenünk. Ámin.

Húsvét utáni negyedik vasárnap. Az inaszakadt vasárnapja.

Címkék

,

Ezen a napon, a húsvéti időszak 4. vasárnapján az inaszakadt emlékét tartjuk, és a vele történt csodát ünnepeljük. Vers: Krisztus szava az ágyban fekvőnek megerősítése, s az egyetlen szó gyógyszerré lett.

rasslablennyy4[1]

olvasásának folytatása

Húsvét utáni harmadik vasárnap. Kenetvivők Vasárnapja.

Címkék

,

Ezen a napon, a húsvéti időszak harmadik vasárnapján a szent kenethozó asszonyok emlékét ünnepeljük. De megemlékezünk Arimateai Józsefről, a titkos tanítványról is és Nikodémusról, az éjszakai tanítványról.

mvronos1_big[1]

Vers:

A tanítványok kenetet visznek Krisztusnak,
én pedig kenetként éneket ajánlok. olvasásának folytatása

Húsvét utáni 2. vasárnap – Tamás vasárnapja

Címkék

Ezen a napon, a húsvéti időszak 2. vasárnapján, Krisztus feltámadásának megújulását és Szent Tamás apostol hitvallását ünnepeljük.

Ha a méhnek és a sírnak lezártsága nem akadályozhattak, a zárt ajtók hogyan akadályozhatnának, Üdvözítő!

Tamás apostolnak könyörgésére könyörülj rajtunk, Krisztus Istenünk! Ámin.

"Bár a sírboltodat lepecsételték, mint az Élet keltél fel a sírból Krisztus Isten, és a bezárt ajtókon át megjelentél tanítványaidnak, mindenek Feltámadása, megújítva általuk az igaz lelket bennünk, a Te nagy irgalmad szerint. (Tropárion)"

“Bár a sírboltodat lepecsételték, mint az Élet keltél fel a sírból Krisztus Isten, és a bezárt ajtókon át megjelentél tanítványaidnak, mindenek Feltámadása, megújítva általuk az igaz lelket bennünk, a Te nagy irgalmad szerint.” (Tropárion)